fbpx Skip to content

Pacientove pravice in dolžnosti

ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH

(Uradni List RS, št. 15/2008 z dne 11.2.2008)

Namen zakona je omogočiti enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem. Zakon navaja naslednje pravice in dolžnosti pacientov:

PRAVICE PACIENTA:

 • Pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,
 • Pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,
 • Pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev, Pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
 • Pravica do spoštovanja pacientovega časa,
 • Pravica do obveščenosti in sodelovanja,
 • Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
 • Pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
 • Pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
 • Pravica do drugega mnenja,
 • Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
 • Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 • Pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
 • Pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

PACIENTOVE DOLŽNOSTI:

Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je pacient dolžan:

Dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja, V času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil, Dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v družini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa, Obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavljajo med zdravljenjem, Biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, Spoštovati objektivne urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,

Pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje. Zastopnik pacientovih pravic
Pacient ima po Zakonu o pacientovih pravicah – ZpacP – pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic po ZPacP. Delo zastopnika je zaupno.

Pristojnosti zastopnika pacientovih pravic:

svetuje in pomaga pacientu ali ga zastopa pri uveljavljanju pravic po ZPacP pacientu na primeren način svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so te kršene daje konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne rešitve pacientu nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po ZPacP za pacienta opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev pri izvajalcih zdravstvenih storitev neformalno posreduje z namenom hitrega odpravljanja kršitev kadar ne gre za kršitev pravic po ZPacP zakonu, pacienta napoti na pristojno pravno ali fizično osebo ali pristojen državni organ v okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva po in daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu in v korist pacienta za hitro in uspešno razrešitev spora daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti izvajalec zdravstvenih storitev mora zastopniku omogočiti dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za njegovo delo v zvezi z zadevo, ki jo obravnava zastopnik se lahko seznani z zdravstveno dokumentacijo pacienta na podlagi njegove pisne privolitve. Zastopanje pacienta pri izvajalcih zdravstvenih storitev zastopnik opravlja na podlagi pisnega pooblastila pacienta.

Zastopnik pacientovih pravic je gospa Jožica TROŠT KRUŠEC, mag. prava.

Podatki o delovanju zastopnice:

Naslov:
Zastopnica pacientovih pravic
Jožica Trošt Krušec
Vojkovo nabrežje 4 A
6000 Koper.

Elektronski naslov: zastopnica.pacienta@guest.zzv-kp.si

Telefonska številka: 041 667 501.
Uradne ure v pisarni v Kopru:
– sreda od 15.30 ure do 21.30 ure
– petek od 14.30 ure do 21.30 ure.

Uradne ure po telefonu na tel. št. 041 667 501:
ponedeljek, torek in četrtek od 18.00 do 20.00 ure

Za obisk v pisarni se je potrebno predhodno naročiti na tel. št. za naročanje:
05 66 30 809. Naročanje je možno vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ure.

Obrazec za naročanje

1
×

DRAGE STRANKE,
OBVEŠČAMO VAS DA OD 15.07.2024 DO 15.08.2024 SMO ZAPRTI ZARADI LETNEGA DOPUSTA. ZA VPRAŠANJA NAS LAHKO POKLIČETE NA 05- 902-17-40.
NAJLEPŠA HVALA ZA RAZUMEVANJE
LUX OČESNI CENTER